GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Warsztaty

 

OFERTA SZKOLENIOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

 

Tu się uczysz – tu zdajesz egzamin !

 

 

W warsztatach szkolnych realizowane jest szkolenie z zakresu zajęć praktycznych

dla uczniów szkół zasadniczych i techników w następujących kierunkach:

 

Ø     mechanik pojazdów samochodowych,

Ø     elektromechanik pojazdów samochodowych,

Ø     technik pojazdów samochodowych,

Ø     technik elektronik,

Ø     technik elektryk.

 

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w grupach szkoleniowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w halach i pracowniach szkolenia praktycznego znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych.

 

Absolwenci kierunku mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się w warsztacie samochodowym naszej szkoły.

 

 

 

CZYM DYSPONUJEMY ?

Baza lokalowa

 

 

Hale warsztatowe

 

W halach warsztatowych realizowane jest szkolenie z zakresu obróbki ręcznej, podstaw obróbki mechanicznej (wiórowej) oraz obsługi i naprawy samochodów. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zapoznają się z zasadami frezowania, szlifowania i toczenia oraz użytkowania ręcznych narzędzi obróbkowych.

 

Pracownie szkolenia praktycznego

 

W pracowniach szkolenia praktycznego uczniowie podczas zajęć nabywają specjalistyczne umiejętności praktyczne niezbędne do pomyślnego zdania    egzaminu zawodowego i wykonywania własnego zawodu po ukończeniu szkoły.  

Hala tokarek


 

 Hala maszyn różnych

 


 

Hala warsztatu samochodowego

 

Tu odbywają się kierunkowe zajęcia praktyczne z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Pomieszczenie to pełni także rolę Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla mechaników pojazdów samochodowych. Absolwenci tego kierunku z naszej szkoły (także innych szkół o takim samym kierunku) zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym pomieszczeniu korzystając ze sprzętu używanego podczas zajęć praktycznych.

 
 

 

Pracownia pomiarowa

 

Pracownia elektryczna

 
   

Diagnostyka samochodowa

 

 
   

 

 
   

Pracownia elektromechaniki samochodowej

 

Pracownia mechatroniki

 

 

Pracownia automatyki 
  i obrabiarek sterowanych numerycznie