GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Dyrekcja Zepołu Szkół nr 2 w Wadowicach

dyrektor - mgr inż. Jerzy KOTAŚ

z-ca dyrektora - mgr Jacek Zarzycki

z-ca dyrektora - mgr Bartosz Jasiński