GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie stolarz”

   13 marca 2014 roku w Oświęcimiu w Zespole Szkół Towarzystwa

 Salezjańskiego odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu

 „Sprawny w zawodzie stolarz”. Celem konkursu jest:


· umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas,

· wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie

  atmosfery fachowościi prestiżu zawodowego,

· zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym,

· analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich

  realizacji,

· umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.


W tym roku zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy III o profilu

  stolarz – fryzjer  Rafał Byrski.


Konkurs składał się z część teoretycznej w postaci testu wyboru

oraz zestawu pytań, na które należało podać krótką odpowiedź,

zgodnie z obowiązującymi programami nauczaniaoraz dostępną literaturą

zawodową. W części praktycznej należało wykonać zadanie konkursowe

przy użyciu narzędzi ręcznych, rozpoznawać gatunki drewna, tworzyw

drzewnych, konstrukcji przedmiotów Kotwicai wykazać się umiejętnościami

obsługiwania się elektronarzędziami.

Zdjęcia