GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2016/2017

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016r

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016r.

3.

Zakończenie I semestru

20 stycznia 2017r.

4.

Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 luty  

                               2017r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

13– 18 kwietnia 2017r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2017r.

7.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

-         część ustna

-         część pisemna

04 – 27 maja 2017r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

     - etap pisemny

14-15 stycznia 2017r. (klasy III i IV Technikum)

17 czerwca 2017r.          (klasy III Technikum i ZSZ)

20 czerwca 2017r.

(klasy III Technikum i ZSZ)

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

     - etap praktyczny

16 stycznia–26 luty 2017

(klasy III i IV Technikum)

30 maja – 04 lipca 2017r.

(klasy III Technikum i ZSZ)

10.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017r.