GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Kierunki kształcenia

 

 

 

TECHNIKUM


Absolwent technikum uzyskuje tytuł zawodowy technika w wybranej specjalności. Nauka przygotowuje do podjęcia studiów o charakterze technicznym

1. Technik informatyk

Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje od września 2012 roku zakres kształcenia zawodowego na kierunku technik informatyk obejmuje: 
1) Algorytmikę i programowanie realizowane w języku C++
2) Projektowanie stron internetowych oraz projektowanie baz danych i ich administrowanie

3) Projektowanie aplikacji internetowych w Java Script oraz PHP
4) instalację, obsługę oraz konserwację systemów operacyjnych i sieci komputerowych
5) naprawę, eksploatację i konfigurację sprzętu komputerowego oraz poznanie budowy urządzeń komputerowych
Z działów 2, 3, 4, 5  uczeń uzyskuje kwalifikacje
Uzyskanie kwalifikacji ze wszystkich działów stanowią podstawę otrzymania tytułu technika informatyka
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.

Przedmioty o rozszerzonym poziomie kształcenia: matematyka, informatyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka


2. Technik pojazdów samochodowych

Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje od września 2012 roku zakres kształcenia zawodowego na kierunku technik pojazdów samochodowych obejmuje:

1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Z powyższych działów uczeń uzyskuje kwalifikacje
Uzyskanie kwalifikacji ze wszystkich działów stanowią podstawę otrzymania tytułu technika pojazdów samochodowych
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.

Przedmioty o rozszerzonym poziomie kształcenia: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

3. Technik elektronik

Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje od września 2012 roku zakres kształcenia zawodowego na kierunku technik elektronik obejmuje: 
1.Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 
2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Z powyższych działów uczeń uzyskuje kwalifikacje
Uzyskanie kwalifikacji ze wszystkich działów stanowią podstawę otrzymania tytułu technika elektronika.
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.

Przedmioty o rozszerzonym poziomie kształcenia: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

4. Technik elektryk

 Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje od września 2012 roku zakres kształcenia zawodowego na kierunku technik elektryk obejmuje: 
1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 
3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Z powyższych działów uczeń uzyskuje kwalifikacje
Uzyskanie kwalifikacji ze wszystkich działów stanowi podstawę otrzymania tytułu technika elektronika.
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.

Przedmioty o rozszerzonym poziomie kształcenia: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


1. Mechanik kierowca


Zawód kierowca mechanik przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.


 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika


2. Blacharz samochodowy

 

Zawód blacharz samochodowy przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika


3. Mechanik pojazdów samochodowych

Zawód mechanik pojazdów samochodowych przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

 
 
 

4. Elektromechanik pojazdów samochodowych


Zawód elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) prowadzenia pojazdów samochodowych.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

5. Mechanik motocyklowy

 

 

 

Zawód mechanik motocyklowy przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania motocykli;

2) obsługi i użytkowania motocykli;

3) naprawy motocykli.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

 
 
 

6. Elektryk

 

Zawód elektryk przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

 

7. Elektronik

Zawód elektronik przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w

  urządzeniach;

2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;

3) uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;

4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji

elektronicznych


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

 

8. Operator obrabiarek skrawających

 

Kierunek operator obrabiarek skrawających przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika


9. Mechanik monter maszyn i urządzeń

 

Mechanik monter maszyn i urządzeń przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.


Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika


10. Stolarz

Zawód stolarz przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń

stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika

11. Fryzjer

Zawód fryzjer przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur.

 

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, plastyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Kierunek policyjny

  Program nauczania jak na kierunku ogólnym; 
- rozszerzenie z WOS-u, j. angielskiego i z historii
- rozbudowane zajęcia z przysposobienia obronnego o pierwszą pomoc i strzelanie sportowe, 
- rozbudowane zajęcia z wychowania fizycznego o sztuki walki i samoobronę,

Kierunek przygotowuje do pracy w służbach mundurowych poprzez zajęcia dodatkowe z trzech działów:
wybrane elementy prawa karnego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego

Przedmioty o rozszerzonym poziomie kształcenia: język angielski, historia, wiedza i społeczeństwo

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne

 

Dkładną charakterystykę wszystkich przedstawionych kierunków znajdziesz na stronie:

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=plany_nauczania/przykladowe

 

Regulamin rekrutacji w ZS nr 2

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


 
 

 

Zapraszamy do galerii:

http://zsmwadowice.pl/index.php?m=1&t=6&v=1

 

Zapraszamy do obejrzenia nas w telewizji:

http://gorzentv.pl/

Polub nas na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/ZSMWadowice