GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Praktyki

1.Plan praktyk zawodowych na rok szkolny 2015/2016

 

Praktyki odbędą się w terminie od 2-05-2016 do 28-05-2016 i dotyczą klas:

III TELE - Technik elektronik

III TELE - Technik elektryk

III TI - Technik informatyk

III TS - Technik pojazdów samochodowych

 

2.Program praktyk – załączniki pdf

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych

 

3.Dziennik praktyk- załącznik pdf

 

4.Informacje dodatkowe.

W okresie 14 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest

przedstawić osobiście ZESZYT PRAKTYK, celem wpisania oceny przez kierownika

warsztatów szkolnych do dziennika lekcyjnego.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia    do klasy programowo wyższej.