GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

10 VII – 14 VII od 8:00 do 15:00

 

17 VII – 18 VII od 9:00 do 14:00

 

10 VII - 18 VII - Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

02 VIII – 04VIII od 9:00 do 12:00

 

04 VIII – o godzinie 12:00 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

 

04 VIII od 12:00 do 15:00 - wydawanie skierowań do medycyny pracy
w rekrutacji uzupełniającej.

 

07 VIII8VIII od 8:00 do 15:00 - wydawanie skierowań do medycyny pracy w rekrutacji uzupełniającej.

 

4 VIII od 12:00 do 21 VIII do 15:00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginału dokumentów w rekrutacji uzupełniającej.

 

28 VIII o godz. 12:00 - publikacja list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.