GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Szkolny konkurs plastyczny

Konkurs na ulotkę lub zakładkę do książki informującą o zasadach ewakuacji i bezpieczeństwie w naszej szkole.

 

 

 

REGULAMIN

 

I. Organizator konkursu.

Konkurs organizowany jest przez CKZiU nr 2 w Wadowicach.

 

II. Informacje o konkursie.

 

Celem  konkursu jest edukacja uczniów w zakresie norm zachowania się niezbędnych w sytuacjach zagrożenia na terenie szkoły . Ulotka pomoże trafić z tematyką bezpieczeństwa w szkole do osób ją przygotowujących oraz do całej społeczności szkolnej. Pozwoli na zatrzymanie uwagi uczniów na „dłuższą chwilę” i  zainteresowanie się jej treścią. Celem ulotki jest  dostarczanie w ciągu krótkiego czasu niezbędnych informacji. 

 

III. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach.

 

IV. Przedmiot konkursu.

 

Praca plastyczna: forma ulotki informacyjnej lub zakładki do książki, zawierającej podstawowe zasady ewakuacji na terenie szkoły (technika dowolna).

 

Prace konkursowe do 30.X.2017 r.  należy przekazać nauczycielowi edukacji dla bezpieczeństwa CKZiU. 

Ulotka