GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Konkurs historyczny

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie

 

Historycznym „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo

 

Podziemne 1939-1945”.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Historycznej „Myśliciel”

 

Zgłoszenia i wpłaty do

 

 

18.X.2017r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada

 

2017r.

 

Zgłodzenia i informacje: p. Kazimiera Rekies, p.Jolanta Zaręba.

 

Wpłata- 7 zł (konkurs jest samofinansujący)

 

 

www.ceh-mysliciel.pl