GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE”

 II  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS

„MISTRZOSTWA  SZARADZIARSKIE

 – ZADANIA  LOGICZNE” 

 dla szkół pnadgimnazjalnych

 

ZAPRASZAMY do udziału  w ogólnopolskim konkursie matematycznym

 

I.                   CELE KONKURSU

- rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

- pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i  przedstawiania informacji

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności

- promowanie osiągnięć uczniów

- podniesienie samooceny uczniów

 

II.        ORGANIZACJA  KONKURSU

            - konkurs składa się z jednego etapu

- formularze konkursowe składają się z 8 pytań

- zadania 1-3 są jednokrotnego wyboru ( zamknięte), a zadania 4-8 są otwarte

 

III.      TERMIN  KONKURSU

            Konkurs organizowany jest w dniu 15 listopada 2017 (środa).

            Czas trwania konkursu 60 minut + 10 minut organizacja.

            Do 11 października 2017r  zgłoszenie uczestników u nauczycieli matematyki

            lub w sali nr  28 u koordynatora konkursu D. Załuska-Oberpriller

            Wyniki konkursu 5 stycznia 2018r.

 

IV.      UWAGI  KOŃCOWE

            - organizacja konkursu ( m. in. karty z pytaniami, karty odpowiedzi, dyplomy,

              nagrody) ze środków zebranych od uczestników. Opłata w roku 2017 wynosi 8 zł.

            - rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych uczestnika dla celu

               realizacji konkursu.

 

                                                                                                                      ZAPRASZAMY